روزانه صدها دانش‌آموز با شروع کار نمایشگاه کتاب، برای تهیه کتاب همراه دوستان و والدین خود ساعت‌هایی را به خرید کتاب اختصاص می‌دهند.بعضی از آنها با هدف مشخص به نمایشگاه می‌روند .

ادامه مطلب...